Prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch od 10.1.2022

Vážení rodičia a žiaci,
od 10.1.2022 sa obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch. Vyučovanie bude prebiehať podľa platných rozvrhov. Poprosíme vás o dodržiavanie opatrení, aby sme neohrozili deti ani zamestnancov školy.
Ďakujeme a tešíme sa na vás!!!