NOVÝ OZNAM – zmena HN!!!

ZMENA VYUČOVANIA HUDOBNEJ NÁUKY
Milí rodičia a žiaci,
vyučovanie Hudobnej náuky v Skalitom Ústredí sa výnimočne presúva zo dňa 9. marca 2023 na piatok 10. marca 2023 v rovnakom čase pre všetky ročníky, vrátane hodín literárno-dramatického odboru.
Ďakujem za pochopenie!
Gerátová