Prerušenie prezenčného vyučovania v SZUŠ od 29.11.2021

Vážení rodičia, milí žiaci, 

 
na základe rozhodnutia MŠSR s účinnosťou od pondelka 29.11.2021 sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v ZUŠ a prechádzame na dištančnú formu vzdelávania. 
Všetky potrebné informácie o spôsobe a priebehu dištančného vzdelávania je potrebné dohodnúť si s triednym učiteľom.
V prípade nejasností, prosím, kontaktujte riaditeľstvo školy.
O ďalších zmenách Vás budeme informovať.
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu a prajeme Vám veľa zdravia…

Dokument pdf. – Rozhodnutia ministra TU