HLAS ČESKA, MORAVY A SLEZSKA 2023

Patrícia Serafínová získala 2. miesto v kategórii moderného spevu a 3. miesto v kategórii vlastnej tvorby.

Veľmi sa tešíme z tohto významného úspechu a srdečne gratulujeme Paťke a zároveň aj pani učiteľke Veronike Časnochovej a ďakujeme za reprezentáciu našej SZUŠ Skalité!

Paťka súťažila v dvoch kategóriách – moderný spev a vlastná tvorba.

V prvom kole v kategórii spev súťažila aj naša žiačka Viktória Potočárová.

Prvé kolo bolo teda výberové, konalo sa tri dni. Jeden výber bol v Opave, ďalší v Prahe a 3. deň taktiež v Prahe. Paťka postúpila v kategórii Spev z prvého kola do druhého medzi 10 semifinalistov. Vo vlastnej tvorbe postúpilo 13 semifinalistov.

Do tretieho kola finále postúpili – Spev 3 finalisti, Vlastná tvorba 4 finalisti.

Patrícia spievala: Moderný spev 1.kolo-Rachel Platten -Fight song, 2.kolo -1. pieseň: T. Popovič – Búrlivé víno – Neviem sa nájsť 2. pieseň: Everybody Loves An Outlaw-I see Red 3. kolo -Cohan -Hallelujah

Video – Spev 2. miesto

Video – Vlastná tvorba 3. miesto