Hudobná náuka v šk. roku 2022/2023

Rozvrh pre žiakov Skalité Ústredie:

Hudobná náuka prípravný ročník:

ŠTVRTOK 11:30 – 12:00 hod.

Hudobná náuka 1. ročník:

ŠTVRTOK 12:05 – 12:50 hod.

Hudobná náuka 2. ročník:

ŠTVRTOK 12:50 – 13:35 hod.

Hudobná náuka 3. a 4. ročník:

ŠTVRTOK 13:40 – 14:25 hod.

Vyučovanie prebieha v pastoračnej miestnosti na 1. poschodí

Vyučuje Mgr. Barbora Gerátová

Rozvrh pre žiakov Skalité Kudlov:

Hudobná náuka 1.,2. ročník/ 1. časti:

UTOROK 14:45 – 15:30 hod.

Hudobná náuka 3. a 4. ročník/ 1. časti:

UTOROK 15:30 – 16:15 hod.

Hudobná náuka 1., 2., 3. ročník/ 2. časti:

UTOROK 16:15 – 17:00 hod.

Vyučovanie prebieha v ZŠ s MŠ Kudlov na prízemí, v triede vpravo.

Vyučuje Mgr. Adriana Jarabicová