Muzikál O Červenej Čiapočke

Žiaci SZUŠ Skalité, pod vedením pani učiteľky MgA. Veroniky Časnochovej, nacvičili a v rôznych zostavách a na viacerých miestach zahrali muzikál O Červenej Čiapočke.

Potešili ním viac ako 200 detičiek.

Korepetítor bol pán učiteľ Bc. Ján Kováčik DiS.art.