Hudobná náuka – rozvrh

Rozvrh hodín

Hudobná náuka


Štvrtok – Skalité Ústredie

12:20 – 13:05 HN 1. ročník
13:05 – 13:50 HN 2. ročník
13:50 – 14:35 HN 3. a 4. ročník


SZUŠ Skalité Kudlov

HUDOBNÁ  NÁUKA

UTOROK

15:00 – 15:45 hod. 1. Skupina – 1.a 2. ročník / 1. časti

15:45 – 16:30 hod. 2. skupina – 3. a 4. ročník / 1. časti

16:30 – 17:15 hod. 3. Skupina – 1.a 2. a 3. Ročník / 2. časti


SZUŠ Svrčinovec

HUDOBNÁ  NÁUKA

UTOROK

12:15 – 13:00 hod. 1. skupina

13: 00 – 13:45 hod. 2. skupina