Veselé Veľkonočné sviatky

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,

želáme Vám radostné a požehnané Veľkonočné sviatky!

Kolektív SZUŠ