Literárno-dramatický odbor

Milí žiaci literárno-dramatického odboru, pozrite si zaujímavé videá o prednese.