Spevácke dielne, SZUŠ Skalité, 16.11.2021

V utorok, 16.11.2021, sa uskutočnili Spevácke dielne 2021.

Individuálne ich absolvovali žiaci z tried MgA. Veroniky Časnochovej a Mgr. Iriny Školníkovej, PhD.

Precvičili sme potrebné vokálne umenie a návyky a naučili sa pracovať aj pod taktovkou dirigenta. Nacvičili sme tiež spoločnú vianočnú pieseň Zimné kráľovstvo.

Text piesne pomohla upraviť Mgr. Barbora Bestwinová. No a diplomy mala na starost Mgr. Petra Pallo.

Každý účastník si teda odniesol aj Diplom o účasti.

Veríme, že Spevácke dielne sa stanú tradíciou a na budúci rok ich absolvujú aj žiaci z iných tried 🙂