???*** Vyhlasujeme súťaž pre všetkých žiakov našej SZUŠ***???

Táto súťaž bude prebiehať na FB SZUŠ Skalité, link ? TU