Ocenenie v celoslovenskej výtvarnej súťaži Vesmír očami detí

Predstavujeme Vám ocenené práce, ktoré patria medzi najlepšie v regionálnom kole a postúpili do celoslovenského kola výtvarnej súťaže Vesmír očami detí.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 8.4.2022 a zúčastnili sa ho naši žiaci Martin Mrmus a Melisa Capeková. Srdečne im gratulujeme!

Do súťaže boli poslané ďalšie tri krásne práce našich žiakov, pod vedením pani učiteľky Veroniky Capekovej. Ďakujeme deťom, aj pani učiteľke, za snahu, trpezlivosť a odborné vedenie.

Prajeme ešte veľa kreativity a úspechov!