Zadanie 5.5.2021

Zadanie pre žiakov hudobnej náuky. Vypracované úlohy zasielajte, prosím, svojej pani učiteľke.

Dištančné vzdelávanie

HUDOBNÁ NÁUKA

5.5.2021

1.roč. 1. časti

Pracovný zošit str. 32/ 44

2.roč. 1. časti

Pracovný zošit str. 44, 45

3.roč. 1. časti

Pracovný zošit str. 42, 43

4.roč. 1. časti

Pracovný zošit str. 34, 35, 36/ cv. 45, 46, 47

1.roč. 2. časti

Pracovný zošit str. 45, 46, 47, 48, 49/ cv. 46, 47, 48

2.roč. 2. časti

Pracovný zošit str. 34, 35, 36, 37, 38, 39

3.roč. 2. časti

Pracovný zošit str. 65 – 67