Hudobno-dramatický výchovný koncert

KRÁĽOVNÁ MELÓDIA A JEJ KAMARÁTI

Učitelia a žiaci SZUŠ Skalité si pripravili hudobno-dramatické výchovné koncerty a navštívili naše základné a materské školy.
Koncerty boli náučné a plné tvorivých aktivít, vtiahli deti do sveta hudby…
Môžete si pozrieť krátky zostrih 🙂