Vystúpenia našich žiakov na plesoch

Žiaci našej súkromnej základnej umeleckej školy, pod vedením p. uč. Časnochovej, dňa 11.2.2023 spestrili program Párty plesu, ktorý organizovalo OZ Detstvo Kudlov.

Video tu:

Spev Patrícia Serafínová 

Spev 2 Patrícia Serafínová

Danielka Urbánková a Laurinka Budošová svojim spevom ozvláštnili atmosféru Reprezentačného plesu obce Skalité, ktorý sa konal dňa 28.1.2023.