Návšteva z hudobnej krajiny

S deťmi v materskej škole na Kudlove sme sa stretli 8.2. 2023 a pripravili sme si pre nich hudobno-výchovný koncert s rôznymi hudobno-pohybovými a náučnými aktivitami.
Pod vedením p. uč. Kristíny Urbánkovej sme spoločne objavovali tajomstvá hudobnej ríše, husľový kľúč, notovú osnovu, hudobnú abecedu… spievali sme a tancovali, vypočuli sme si koncert našich žiakov a naučili sa mnoho nových zaujímavostí…
Ďakujeme všetkým žiakom a ich pedagógom za prípravu a tešíme sa na ďalšie stretnutie.