Adventný koncert

5.12.2023 sme spoločne prežili krásny Adventný koncert v kostole sv. Jána Krstiteľa v Skalitom. Vynikal pokojnou atmosférou a prekrásnymi spevmi, ktoré sa niesli celým chrámom. Zaznela autorská pieseň „Modlitba“ pani učiteľky Veroniky Časnochovej, ktorú spievala spolu so zborom žiakov. Modlitbami a piesňami sme spoločne očakávali narodenie nášho Spasiteľa. Atmosféra bola doplnená výtvarnými dielami našich žiakov.