Deň rodiny 26.5.2024

Medzi účinkujúcimi budú aj naši žiaci, pozývame vás o 15tej na ich vystúpenie!