Zápis do SZUŠ Skalité na šk. rok 2024/2025

Pozývame Vás!

Na zápis môže prísť každý od 5 do 25 rokov veku. Zapísať sa možno do týchto odborov:
» hudobný odbor – Hra na klavíri, keyboarde, akordeóne, heligónke, husliach, gitare, flaute – možnosť prejsť na saxofón, spev a muzikálová príprava

» výtvarný odbor

» tanečný odbor – ľudový tanec, moderný tanec

» literárno-dramatický = divadelný odbor

Školné sa uhrádza v dvoch splátkach:
1. za obdobie september až január (termín úhrady do 15.10)
2. za obdobie február až jún (termín úhrady do 28.2.)

Školné za individuálny odbor je 40€ / polrok.

Školné za skupinový odbor je 30€ / polrok

Prihlásiť sa môžete aj elektronicky cez odkaz

https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/?zus=895

Žiaci, ktorí už našu SZUŠ navštevujú, nevypisujú nanovo prihlášku pokiaľ v danom odbore pokračujú. Ak sa však chcú prihlásiť na iný, nový odbor, vypíšu novú prihlášku.