Rozvrh HUDOBNÁ NÁUKA SZUŠ Skalité Ústredie

Rozvrh je platný od 17.4.2024 do konca školského roka.
 
STREDA
PŠ a 1. ročník v čase od 13:35 – 14:20
5.,6., a 7. ročník v čase od 14:20 – 15:05
ŠTVRTOK
2. ročník v čase od 13:40 – 14:25
3. a 4. ročník v čase od 14:25 – 15:10
Vyučujúca HN – Mgr. Ivana Holáková, tel. +421915832665