Literárno-dramatický odbor

Milí žiaci, naučíme sa niečo o pantomíme, prednese a bábkovom divadle.