Aktuálne!!! Oznam HN

OZNAM HUDOBNÁ NÁUKA Skalité Ústredie!!!

Milí žiaci a rodičia,

do 31.3.2024 sú hodiny HN zrušené.

Na toto obdobie pani učiteľka pripravila pracovné listy, ktoré si žiaci vyzdvihnú u učiteľa hudobného nástroja alebo učiteľa spevu.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.