Hudobná náuka – individuálne

Chceli by sme informovať všetkých žiakov HN Skalité Kudlov aj Skalité Ústredie, aby sa dostavili na hodiny HN v tom čase, kedy majú, s tým rozdielom, že vyučovanie bude prebiehať individuálne. Žiak príde, pani učiteľka mu vysvetlí učivo, zadá úlohy, objasní čo je potrebné a žiak pôjde preč. Potom ďalší žiak…

Teší sa na Vás na Kudlove pani učiteľka Mgr. Adriana Jarabicová a v Ústredí pani učiteľka Mgr. Barbora Bestwinová!