Hudobná náuka Skalité-Ústredie, pedagóg Mgr. Bestwinová

Milí žiaci a rodičia, tento týždeň, od 1.-4.februára 2022, budú prebiehať hodiny hudobnej náuky dištančnou formou. Pani učiteľka Vám zverejní na webovej aj facebookovej stránke zadanie. Vy si ho, prosím, vypracujte a na ďalšej spoločnej hodine si ho s pani učiteľkou skontrolujete, zopakujete. V prípade potreby môžete Mgr. Bestwinovú kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Ďakujeme za pochopenie.