LDO – festival DRAMA-TVOR

Žiačky literárno-dramatického odboru SZUŠ Skalité – Kudlov sa 6. novembra 2021 zúčastnili festivalu dramatickej tvorivosti DRAMA-TVOR v Žiline.

Festival bol o prvých dotykoch s divadlom a písanou formou drámy. Pre účastníkov boli pripravené rôzne workshopy od tvorby divadelných monológov a dialógov až po pohybové aktivity.

Ninka Piščeková a Andrejka Capeková si odniesli množstvo dobrých rád a divadelných inšpirácii do ďalšej tvorby.

Viac informácií o festivale nájdete tu:  https://krkszilina.sk/2021/11/09/drama-tvor-2/

Žiačky pracovali, pod vedením pani učiteľky Bestwinovej, na scenároch, ktoré mali úspech. Ich tvorba vyšla v zborníku.
Žiačky majú radosť a krásnu pamiatku!
Srdečne im gratulujeme!??