Zadanie 3.2.2022

Zadanie pre žiakov hudobnej náuky Skalité-Ústredie od pani učiteľky Mgr. Bestwinovej.