Predstavenie Kto sa nehrá, z kola von!

3.apríla 2022 zorganizovala SZUŠ pre svojich žiakov a ich rodiny
výlet na milé hudobné predstavenie v podaní kapely Funny Fellows „Kto sa nehrá z kola von!“,
ktoré skomponoval Roman Féder podľa básnickej zbierky Tomáša Janovica.
Predstavenie sa konalo v Dome umenia Fatra v Žiline.
Teší nás, že sa Vám predstavenie páčilo a detičky ale aj rodičia či starí rodičia strávili pekné popoludnie a odniesli si so sebou krásny umelecký zážitok.