Odkrývanie a ochrana spoločného dedičstva

Krásna videospomienka na akciu ktorej súčasťou boli aj pedagógovia a žiaci našej SZUŠ.