Prihláška do SZUŠ

Milí rodičia,


prihlášku nájdete na tomto linku:

http://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/nova/?zus=895

Prihlášku, prosím, po odoslaní vytlačte, podpíšte a prineste na zápis alebo odovzdajte učiteľovi, ktorý učí Vaše dieťa.

Ďakujeme za spoluprácu!