Prihláška do ZUŠ

Milí rodičia,

naša ZUŠ od 1.9.2021 prechádza na nový informačný systém. Vzhľadom na to Vás prosíme o opätovné vyplnenie prihlášky z dôvodu aktualizácie údajov o žiakoch.
Prihlášku nájdete na tomto linku:

http://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/nova/?zus=895

Po otvorení odkazu, označte možnosť „NIE“, aj keď už Vaše dieťa SZUŠ navštevuje.

Prihlášku, prosím, po odoslaní vytlačte, podpíšte a odovzdajte učiteľovi, ktorý učí Vaše dieťa alebo prineste na zápis.

Ďakujeme za spoluprácu!