Vianočný koncert

Vianočný koncert sa konal v priestoroch našej SZUŠ v Skalitom Ústredí.

Vystupovali žiaci hudobného odboru. Korepetície na koncerte hrala p. Vierka Sojčáková DiS.art.

Žiaci literárno-dramatického odboru sa predstavili s divadielkom Čertovinky.

Boli vystavené aj zimné a vianočné práce našich výtvarníkov.

Ďakujeme za hojnú účasť!