Výstava Na Skalitom maľované II.

28.mája 2022 sa konal II. ročník výstavy žiakov výtvarného odboru pod vedením

Mgr. Petry Pallo a Veroniky Capekovej „Na Skalitom maľované“.

V priestoroch ZŠ s MŠ Kudlov si mohla verejnosť prezrieť krásne práce našich žiakov.

Ak ste si ich nestihli prísť pozrieť, malá ochutnávka je tu a ak chcete vidieť viac,

kliknite na náš FB.