Výtvarná súťaž Advent

Žiaci výtvarného odboru SZUŠ Skalité sa v decembri zapojili do výtvarnej súťaže Advent, ktorej vyhlasovateľom bola ZUŠ Jablunkov.

Naši žiaci sa umiestnili vo všetkých 3 pásmach a taktiež získali cenu riaditeľa školy.

Všetkým žiakom srdečne gratulujeme!