Zadanie 14.4.2021

Zadanie pre žiakov hudobnej náuky. Vypracované úlohy zasielajte, prosím, svojej pani učiteľke.

Dištančné vzdelávanie

HUDOBNÁ NÁUKA

14.4.2021

1.roč. 1. časti

Pracovný zošit str. 25, 26/ cv. 37

2.roč. 1. časti

Pracovný zošit str. 40, 41

3.roč. 1. časti

Pracovný zošit str. 34, 35

4.roč. 1. časti

Pracovný zošit str. 31/ cv. 41, 42, 43

1.roč. 2. časti

Pracovný zošit str. 38, 39, 40/ cv. 35, 36, 37,38

2.roč. 2. časti

Pracovný zošit str. 28, 29, 30, 31

3.roč. 2. časti

Pracovný zošit str. 51, 52, 53