Obnovenie individuálneho vyučovania v SZUŠ

Rozhodnutie ministra z 8. 4. 2021 s účinnosťou od 12. 4. 2021 –

obnovuje individuálne vyučovanie v základných umeleckých školách pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj.

Milí rodičia a žiaci, kontaktujte prosím svojich učiteľov a dohodnite si termín vyučovania hry na nástroj (okrem dychových nástrojov).

Celý článok tu:

? https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-8-4-2021-s…/