Literárno-dramatický odbor

Milí dramatici,

toto zaujímavé video s názvom „Chvíľka poézie“ je (nie) len pre Vás.

Autorom je Miroslav Válek, z knihy Do Tramtárie.