Zadanie 3.2.2021

Zadanie pre žiakov hudobnej náuky. Vypracované úlohy zasielajte, prosím, svojej pani učiteľke.
HUDOBNÁ NÁUKA
Dištančné vzdelávanie 3.2.2021
1.roč. 1. časti
Pracovný zošit str.18,19/cv. 23,24
2.roč. 1. časti
Pracovný zošit str.26/cv. 20
3.roč. 1. časti
Pracovný zošit str.24/cv. 17
4.roč. 1. časti
Pracovný zošit str.14/cv. 17
1.roč. 2. časti
Pracovný zošit str. 24/cv. 18
2.roč. 2. časti
Pracovný zošit str.16/cv. 14
3.roč. 2. časti
Pracovný zošit str.20/cv. 10