Zápis do 1. ročníka

4.4. 2023 prebehol v ZŠ s MŠ Kudlov zápis do prvého ročníka.
Deti čakal pestrý program, v ktorom mali možnosť vypočuť si krásny spev, recitáciu, hru na hudobný nastroj, ktorý si pre nich pripravili žiaci našej SZUŠ pod vedením svojich učiteľov.
Detičkám sa program veľmi páčil a my sme radi, že sme mohli byť súčasťou 🙂