Výtvarný odbor – Ako kresliť figúru

Antická figúra – príprava na kresbu podľa sochy

Inštruktážne video Zoltána Agócsa

http://www.kulturnekysuce.sk/vytvarnictvo-foto-film/2331-anticka-figura-priprava-na-kresbu-podla-sochy