Hudobná náuka – tvorivo a hravo 🙂

Milí žiaci, pani učiteľka hudobnej náuky Vám ponúka takéto tvorivé zaujímavosti na spestrenie času ???