Literárno-dramatický odbor

Žiaci literárno-dramatického odboru mali voľnú ruku a tvorili plošné bábky, prstové bábky, „maňušku“. A teraz si hrajú rozprávky online 🙂

Vytvorili krásne bábkové divadielko! Páči sa aj Vám?