Zadanie 28.4.2021

Zadanie pre žiakov hudobnej náuky. Vypracované úlohy zasielajte, prosím, svojej pani učiteľke.

Dištančné vzdelávanie

HUDOBNÁ NÁUKA

28.4.2021

1.roč. 1. časti

Pracovný zošit str. 30, 31/ cv. 43

2.roč. 1. časti

Pracovný zošit str. 42, 43

3.roč. 1. časti

Pracovný zošit str. 36, 37, 38, 39, 40

4.roč. 1. časti

Pracovný zošit str. 32/ cv. 44

1.roč. 2. časti

Pracovný zošit str. 42, 43, 44/ cv. 40-45

2.roč. 2. časti

Pracovný zošit str. 32, 33

3.roč. 2. časti

Pracovný zošit str. 54- 64