Denné umelecké aktivity PO KYSUCIACH S UMENÍM

SZUŠ SKALITÉ

Vám ponúka DENNÉ UMELECKÉ AKTIVITY

„PO KYSUCIACH S UMENÍM“

v dňoch od 6.-9. júla 2021,

zdarma pre žiakov našej školy, ktorí majú uhradené školné.

Váš záujem prosím nahláste do 18.6.2021 svojmu triednemu učiteľovi alebo na e-mail

info@szusskalite.sk