Flauta naša kamarátka, alebo ako sme sa zdokonalili 🙂

SZUŠ SKALITÉ, Hudobný odbor – Hra na flaute, Vyučujúci: Mgr. Adriana Jarabicová