Dvojitá verejná generálka Narnie

12.6.2023 sa konala v našich nových priestoroch v Ústredí dvojitá verejná generálka divadelného predstavenia Narnia.

Prvá pre žiakov MŠ a druhá pre žiakov 1.-4. roč. ZŠ v Skalitom Ústredí.

Naši divadelníci to zvládli výborne a publikum bolo nadšené 🙂