POTOČÁROVÉ GOMBÍKY

27. apríla 2023 sa v ZUŠ J. Potočára v Čadci uskutočnila regionálna súťaž v sólovej a komornej hre na heligónke s názvom Potočárové gombíky. Súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci z triedy p. učiteľa Janka Holešťáka a získali krásne umiestnenia v strieborných a bronzových pásmach. 
Blahoželáme im!