Literárno-dramatický odbor

Konečne spolu naživo a konečne v triede! 🙂

Naši dramatici robili improvizované „scénky“ na rôzne námety obľúbených hereckých postáv.

Žiakom už tieto pohybové etudy, cvičenia chýbali…