Vyučovanie v SZUŠ od 17.5.2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:
S účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách.

Viac informácií tu: https://www.minedu.sk/data/att/19678.pdf

Podľa COVID AUTOMATU sa od 17.5.2021 okres Čadca nachádza v ružovej farbe. Preto na základe „Covid – školského semaforu“ obnovujeme vyučovanie všetkých odborov v SZUŠ Skalité.

https://www.minedu.sk/data/att/19579.pdf

Milí žiaci, veľmi sa na Vás tešíme!