Oceňovanie žiakov

Dňa 29. júna 2021 sa na obecnom úrade v Skalitom konalo oceňovanie úspešných žiakov ZŠ a učiteľov, ktorí žiakov na súťaže pripravovali. O krátky umelecký program sa postarali žiačky našej SZUŠ Skalité pod vedením pani učiteľky Mgr. Iriny Školníkovej PhD. a MgA. Veroniky Časnochovej.
Foto: Michaela Korbašová