MATINÉ PRE DETI A RODIČOV PERNÍKOVÁ CHALÚPKA

Naši dramatici Vás pozývajú na Matiné pre deti a rodičov „Perníková Chalúpka“ – moderátor je Martin Vanek, ktorý robí pre deti veľmi dobré hudobno-dramatické projekty, zaoberá sa operou pre deti a snaží sa detským divákom priblížiť operu aj hravou formou.?
Predstavenie sa koná v Žiline v nedeľu 17. 10. 2021 o 1600 hod. 

Vidíme sa? ?