Spevácke dielne pre žiakov speváckeho oddelenia pobočky Skalité-Kudlov.

Milí speváci, príďte a spoločne nacvičíme aj vianočnú skladbu, ktorá zaznie na podujatí našej školy.